Today is Size Zero Age


When Mr. Right meets "MS. ALWAYS RIGHT" Oo na ako na talaga ang hopeless romantic sa balat ng lupa like ever. Maganda daw ako sabi ng sarili ko. Matalino pagkabata pa lang. Maarte like omg you're so G-R-R! Bigyan lang ako ng Chanel Bag, i'll give you a kiss. Hug lang yii bibili nga! Hindi perpekto ang buhay ko pero mahal ko ang mga taong nakapaligid sa'kin. Sabi nila BE YOURSELF pero huhusgahan ka nila? Pakikain ng basahan na pinamunas ko sa sahig namin kanina please? Hindi na kasi ako High school student kaya wala na akong journal at reflection notebook. Pangarap kong maging jack of all trades pero mas pangarap kong maging Rose ng buhay mo <3 All those little things, those simple joys. I love you mwa.

 Online Users
tumblr hit counter
hit counter

Fashion & Beauty - Top Blogs Philippines
Your wish is my command, bae. 😍

Your wish is my command, bae. 😍

Half of tropang khuletzcx / bully friends! 👭👬 (c) @almiraaaaang 💖

Half of tropang khuletzcx / bully friends! 👭👬 (c) @almiraaaaang 💖

bloxs:

2014: thicker eyebrows, fatter ass, more lipstick, bigger hair, more reading and better politics.

(via claudiabarretto)

Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see yourself running with them.

Marcus AureliusMeditations (via feellng)

(via karlskaleidoscope)

(Source: ratandboa, via karlskaleidoscope)